EET fáze, koho se týká a jak na to

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) je rozděleno do 4 fází. V každé fázi se EET začne týkat jiného typu podnikání.

Podniky jsou do typů činnosti rozdělené podle kódů CZ-NACE. Tato klasifikace se používá v Evropské unii a od roku 2008 ji převzal i Český statistický úřad. V tabulce najdete kódy pro každý typ podnikání, kterého se EET týká.

Fáze EET

datum zavedení

skupiny CZ-NACE

1. fázeprosinec 201655, 56
2. fázebřezen 2017 45.1, 45.3, 45.4, 46, 47
3. fázebřezen 2018 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99.
4. fázečerven 201813 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96.

Níže jsme pro vás rozepsali fáze zavádění elektronické evidence tržeb a typy ekonomických činností.

První fáze – stravovací a ubytovací služby

Kdy: od prosince 2016

Jako první přijdou na řadu hoteliéři a restauratéři. Pod tuto kategorii spadají všechny podniky z CZ-NACE skupin 55 a 56.

Ubytování:

Kódy CZ NACE 55.1, 55.2, 55.3, 55.9

hotely,
motely, botely,
ostatní podobná ubytovací zařízení,
rekreační a ostatní krátkodobé ubytování,
kempy a tábořiště,
ubytování v zařízených pronájmech,
ubytování ve vysokoškolských kolejích nebo domovech mládeže.
Stravování:

Kódy CZ NACE 56.1, 56.2, 56. 3

restaurace,
stánky s občerstvením,
stravování v mobilních zařízeních (pojízdný stánek),
cateringové služby,
ostatní stravovací služby,
závodní jídelny,
školní jídelny, menzy,
jiné stravovací služby,
pohostinství.

Jak řešit EET v 1. fázi

Ve velkých hotelích a restauracích využijete dotykové pokladny. Ovládají se prstem nebo speciálním perem, jsou velmi tiché a výkonné. Pro hoteliéry a restauratéry s menšími provozy se hodí spíše přenosné či nepřenosné registrační pokladny se zabudovanou tiskárnou. Nejmenším kavárničkám nebo třeba majitelům chalup k pronájmu bude stačit mobil či tablet s externí tiskárnou.

Druhá fáze – velkoobchod a maloobchod

Kdy: od března 2017 (za 3 měsíce po první vlně)

Ve druhé fázi se začne elektronická evidence tržeb týkat všech malých i velkých obchodníků. Spadají do ní podniky z CZ-NACE skupin 45.1, 45.3, 45.4, 46 a 47.

Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel:

Kódy CZ NACE 45.11, 45.19, 45.31, 45.32, 45.40

obchod s auty a jinými lehkými motorovými vozidly,
obchod s ostatními motorovými vozidly,
obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla.
Zprostředkování velkoobchodu nebo velkoobchod v zastoupení v oborech:

Kódy CZ NACE 46.11, 46.12, 46.13, 46.14, 46.15, 46.16, 46.17, 46.18, 46.19

základní zemědělské produkty, živá zvířata, textilní suroviny a polotovary,
paliva, ruda, kovy, průmyslové chemikálie,
dřevo a stavební materiály,
stroje, průmyslová zařízení, lodě, letadla,
nábytek, železářské zboží, potřeby převážně pro domácnost,
textil, kožešiny, obuv, kožené výrobky,
potraviny, nápoj, tabák, tabákové výrobky,
ostatní specializované výrobky,
papírenské výrobky.
Velkoobchod se základními zemědělskými produkty a živými zvířaty:

Kódy CZ NACE 46.21, 46.22, 46.23, 46.24

obilí, surový tabák, osiva, krmiva,
květiny a jiné rostliny,
živá zvířata,
surové kůže, kožešiny, usně.
Velkoobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky:

Kódy CZ NACE 46.31, 46.32, 46.33, 46.34, 46. 35, 46. 36, 46. 37, 46.38, 46.39

ovoce a zelenina,
maso a masné výrobky,
mléčné výrobky, vejce, jedlé oleje a tuky,
nápoje,
tabákové výrobky,
cukr, čokoláda, cukrovinky,
káva, čaj, kakao, koření,
jiné potraviny (ryby, korýši, měkkýši atd.).
Velkoobchod s výrobky převážně pro domácnost:

Kódy CZ NACE 46.41, 46.42, 46.43, 46.44, 46.45, 46.46, 46.47, 46.47, 46.48, 46.49

textil,
oděvy, obuv,
elektronika a elektrospotřebiče,
porcelánové, keramické a skleněné výrobky,
čistící prostředky,
kosmetické výrobky,
farmaceutické výrobky,
nábytek, koberce, svítidla,
hodiny, hodinky, klenoty,
ostatní výrobky převážně pro domácnost.
Velkoobchod s počítačovým a komunikačním zařízením:

Kódy CZ NACE 46.51, 46.52

počítače, počítačové periferní zařízení, software,
elektronická a komunikační zařízení a jeho díly.
Velkoobchod s ostatními stroji, strojním zařízením a příslušenstvím:

Kód CZ NACE 46.61, 46.62, 46.63, 46.64, 46.65, 46.66, 46.69

zemědělské stroje,
obráběcí stroje,
těžební a stavební stroje a zařízení,
stroje pro textilní průmysl,
kancelářský nábytek,
ostatní kancelářské stroje a zařízení,
ostatní stroje a zařízení.
Ostatní specializovaný velkoobchod:

Kódy CZ NACE 46.71, 46.72, 46.73, 46.74, 46.75, 46.76, 46.77

pevná, kapalná, plynná paliva a příbuzné výrobky,
ruda, kovy a hutní výrobky,
dřevo, stavební materiály a sanitární vybavení,
železářské zboží, instalatérské a topenářské potřeby,
chemické výrobky,
ostatní meziprodukty,
papírenské meziprodukty,
odpad a šrot.
Nespecializovaný obchod

Maloobchod v nespecializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.11, 47.19

s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků,
ostatní maloobchod.
Maloobchod s potravinami, tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.21, 47.22, 47.23, 47.24, 47.25, 47.26, 47.29

ovoce, zelenina,
maso, masné výrobky,
ryby, korýši, měkkýši,
chléb, pečivo, cukrářské výrobky, cukrovinky,
nápoje,
tabákové výrobky,
ostatní maloobchod s potravinami ve specializovaných prodejnách.
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách:

Kód CZ NACE 47. 30

Maloobchod s počítačovým a komunikačním zařízením ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.41, 47.42, 47.43

počítače, počítačová periferní zařízení, software,
telekomunikační zařízení,
audio a videozařízení.
Maloobchod s výrobky převážně pro domácnost ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.51, 47.52, 47.53, 47.54, 47.59

textil,
železářské zboží, barvy, sklo, potřeby pro kutily,
koberce, podlahové krytiny, nástěnné obklady,
elektrospotřebiče a elektronika,
nábytek, svítidla a ostatní výrobky.
Maloobchod s výrobky pro kulturní rozhled a rekreaci ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.61, 47.62, 47.63, 47.64, 47.65

knihy,
noviny, časopisy, papírnické zboží,
audio a videozáznamy,
sportovní vybavení,
hry a hračky.
Maloobchod s ostatním zbožím ve specializovaných prodejnách:

Kódy CZ NACE 47.71, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79

oděvy,
obuv a kožené výrobky,
farmaceutické přípravky,
zdravotnické a ortopedické výrobky,
kosmetické a toaletní výrobky,
květiny, rostliny, osiva, hnojiva,
zvířata pro zájmový chov a krmiva pro ně,
hodiny, hodinky, klenoty,
ostatní maloobchod s novým zbožím,
fotografické a optické vybavení,
pevná, kapalná a plynná paliva,
použité zboží.
Maloobchod ve stáncích a na trzích:

Kódy CZ NACE 47.81, 47.82, 47.89

potraviny, nápoje a tabákové výrobky,
textil, oděvy, obuv,
ostatní zboží.
Maloobchod mimo prodejny, stánky a trhy:

Kódy CZ NACE 47.91, 47.99

prostřednictvím internetu,
prostřednictvím zásilkové služby.

Jak řešit EET ve 2. fázi

Pro velké maloobchody a velkoobchody doporučuje využít dotykové pokladny se zabudovaným pokladním zařízením v monitoru a se čtečkami čárových kódů. Středním a menším podnikům budou stačit přenosné registrační pokladny. Můžete také využít počítač, který jste dosud používali ve svém provozu, a doplnit ho pokladním dotykovým monitorem.

Třetí fáze – svobodná povolání, doprava, zemědělství a aj.

Kdy: zřejmě od března 2018 (za 15 měsíců po první vlně)

Do třetí fáze spadají všechny ostatní podniky, které nejsou zařazené do 1., 2. ani 3. fáze. Jedná se o CZ-NACE skupiny 1-12, 18 – 20.3, 21, 24, 26-30, 34-42, 44, 45.2, 48-94, 97-99. V této fázi začnou elektronicky evidovat například účetní, veterináři a právníci.

Ale kdyby například právní kancelář přijímala všechny platby od klientů pouze převodem z účtu na účet, elektronicky evidovat tržby nemusí. EET se totiž týká zejména plateb v hotovosti a kartou.

Ze třetí fáze jsou vyřazeny některé výrobní a řemeslnické obory, které spadají do poslední fáze.

Třetí fáze elektronické evidence tržeb se týká oborů:

zemědělství, lesnictví, rybářství,
těžba a dobývání,
zpracovatelský průmysl,
výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,
zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi,
stavebnictví,
autoservis,
doprava a skladování,
informační a komunikační činnosti,
peněžnictví a pojišťovnictví,
činnost v oblasti nemovitostí,
profesní, vědecké a technické činnosti,
administrativní a podpůrné činnosti,
veřejná správa a obrana,
vzdělávání,
zdravotní a sociální péče,
kulturní, zábavní a rekreační činnosti,
ostatní činnosti,
činnosti domácností,
činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Jak řešit EET ve 3. fázi

Pro střední a menší živnostníky se budou nejvíce hodit přenosné registrační pokladny se zabudovanou tiskárnou. Pokud evidujete třeba jen několik tržeb týdně, bude vám stačit mobil nebo tablet s malou tiskárnou. Pokud se naopak poohlížíte po výkonném stroji, který bude ve vašem obchodě tisknout stovky účtenek denně, zaměřte se na dotykové pokladny.

Čtvrtá fáze – vybraná řemesla a výroba

Kdy: zřejmě od června 2018 (za 18 měsíců po první vlně)

Do čtvrté fáze spadají vybraná řemesla a výroba z CZ-NACE skupin 13 – 17, 20.4, 22, 23, 25, 31-33, 43, 95, 96. Jsou to například některé typy firem, které nemají stálé provozovny.

Výroba textilií:

Kód CZ NACE 13

úprava a spřádání textilních vláken a příze,
tkaní textilií,
konečná úprava textilií,
výroba ostatních textilií.
Výroba oděvů:

Kód CZ NACE 14

výroba kožešinových výrobků,
výroba pletených a háčkovaných oděvů.
Výroba usní a souvisejících výrobků:

Kód CZ NACE 15

činění a úprava usní,
zpracování a barvení kožešin,
výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků,
výroba obuvi.
Zpracování dřeva (mimo nábytek):

Kód CZ NACE 16

výroba pilařská a impregnace dřeva,
výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
Výroba papíru a výrobků z papíru:

Kód CZ NACE 17

výroba buničiny, papíru a lepenky,
výroba výrobků z papíru a lepenky.
Výroba mýdel a podobných výrobků:

Kód CZ NACE 20.4

výroba mýdla a detergentů,
výroba čisticích a lešticích prostředků,
výroba parfémů a toaletních přípravků.
Výroba pryžových a plastových výrobků

Kód CZ NACE 22

Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků:

Kód CZ NACE 23

výroba skla a skleněných výrobků,
výroba žáruvzdorných výrobků,
výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů,
výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků,
výroba cementu, vápna a sádry,
výroba betonových, cementových a sádrových výrobků,
řezání, tvarování a konečná úprava kamenů,
výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků.
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení):

Kód CZ NACE 25

výroba konstrukčních kovových výrobků,
výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků,
výroba parních kotlů,
výroba zbraní a střeliva,
kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů,
prášková metalurgie,
povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění,
výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků,
výroba ostatních kovodělných výrobků.
Výroba nábytku:

Kód CZ NACE 31

výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů,
výroba kuchyňského nábytku,
výroba matrací,
výroba ostatního nábytku.
Ostatní zpracovatelský průmysl:

Kód CZ NACE 32

výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků,
výroba hudebních nástrojů,
výroba sportovních potřeb,
výroba her a hraček,
výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb,
další výroba.
Opravy a instalace strojů a zařízení:

Kód CZ NACE 33

opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení,
instalace průmyslových strojů a zařízení.
Specializované stavební činnosti:

Kód CZ NACE 43

demolice a příprava staveniště,
elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce,
kompletační a dokončovací práce,
ostatní specializované stavební činnosti (pokrývačství aj.)
Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Kód CZ NACE 95

Poskytování ostatních osobních služeb:

Kód CZ NACE 96

praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků,
kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti,
pohřební a související činnosti,
činnosti pro osobní a fyzickou pohodu.

Jak řešit EET ve 4. fázi

Drobní živnostníci, trhovci a různí výrobci si pravděpodobně vystačí s mobilem nebo tabletem a tiskárnou. Pokud máte více zákazníků a potřebujete pokladnu s přehledným a pohodlným ovládáním, zkuste registrační pokladnu – pořídíte ji přibližně od 6 tisíc korun a má v sobě zabudovanou tiskárnu, takže nebudete muset řešit další hardware.